Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný zavedený systém pro řízení zahradních železnic, rozhodli jsme se pustit do vlastního vývoje.

Vyvinuli jsme inteligentní řídící jednotku, která přes rozhraní USB komunikuje s počítačem naším velice jednoduchým protokolem. V počítači se potom zpracovávají vškeré bezpečnostní závislosti. Kapacita je 1600 výstupů a 1500 vstupů.

Snažíme se dohodnout s tvůrcem programu ModelJOP implementaci našeho protokolu do tohoto systému, jako další používané rozhraní. Vzhledem k časové náročnosti takovéto implementace jsme se zatím rozhodli implementovat do naší řídící jednotku protokol DCC standartu. V současné době je tedy možné již program ModelJOP používat, bohužel s omezeními počtu daných tímto protokolem. Na druhou stranu, jako vedlejší efekt, je možné naše zařízení používat se všemi programy, které podporují rozhrani LENZ, testováno s TrainController 4.7 a TrainController Gold 7.0 demo.

K řídící jednotce postupně vyvíjíme další moduly pro konkrétní použití.

  • univerzální IO modul (15 vstupů, 16 výstupů)
  • Snímání obsazení 8 úseků s digitálním filtrem (pro LGB nebo běžné kolejiště)
  • Ovládání jednoho přestavníku s kontrolou polohy
  • Ovládání čtyřech přestavníků s kontrolou polohy
  • Dekodér návěstidla (5 světel, světelné pruhy, předzvěst)
  • Dekodér přejezdu mini (pouze světla)
  • Dekodér přejezdu se zavorami (včetně zpětné kontroly uzavření závor)
  • Modul ovládání 7-mi výhybek + 8 volných výstupů (např. pro návěstidlo)
  • Kombinovaný modul - snímání 15 úseků, ovládání 16-ti výhybek bez zpětných vazeb (nejvýhodnější kombinace pro LGB nebo domácí kolejiště)

Na vývoji dalších celých modulů případně samotných dekodérů se pracuje. K jednotlivým položkám se budu postupně snažit doplnit jednotlivě další podrobnosti.

 

Náš systém nevyužívá napájení z kolejí, jako to dělá běžný DCC standart. Systém není určen k řízení jízdy lokomotiv, ale pouze na řízení příslušenství. Pro řízení jízdu je třeba k počítaci připojit jestě jiný systém, doporučujeme NanoX http://www.fucik.name/masinky/nanox_opt. K této centrále jsme vyvinuli vlastni modul rozhraní k PC, s použitím výrazně levnějšího obvodu MCP2200. Momentálně pracujeme na novém SW, ktery bude umožňovat komunikaci rychlosti 57600, aby spolupracoval s programemem ModelJOP.

Pro ovládání lokomotiv jsem také zapracoval na lokodekodéru. Využil jsem návrhy dostupné na internetu, které jsem zcela přepracoval. Cílem bylo zmenšení a hlavně výrazné snížení ceny pouzitím běžně dostupných součástek. Z původního návrhu jsem tedy zachoval jen PIC s programem. Výsledkem jsou 2 základní lokodekodéry pro 500mA o rozměru 10,5x27mm a pro 1A o rozměru 16x30mm. V přípravě je lokodekodér, který bude schopný ovládat dalších 8 nebo 12 funkcí. Zatím však nemáme využití, pokud někdo má zájem, budeme na tom pracovat.

Joomla templates by a4joomla